Anslutna i TIB

Vi är med i både branschorganisationen Plåt & Ventföretagen samt i TiB - Branschorganisationen för Tak- och Tätskiktsentreprenörer.